“ Untuk melahirkan para-para huffaz dan alim ulama’ yang bertaqwa, berpegang teguh kepada sunnah, berakhlak mulia serta dapat memberi sumbangan kepada pembangunan ummah dengan cara Nabi S.A.W. ”

Martabatkan Al Quran Memakmurkan Ummah

Visi M.M.U.

“ Untuk melahirkan para-para huffaz dan alim ulama’ yang bertaqwa, berpegang teguh kepada sunnah, berakhlak mulia serta dapat memberi sumbangan kepada pembangunan ummah dengan cara Nabi S.A.W. ”

Misi M.M.U.

Penekanan dan penerapan ilmu Al Quran secara dirayatan, riwayatan dan qiraatan dipraktikan serta ditarbiahkan dalam amalan harian mengikut kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Penekanan kepada penghidupan sunnah Baginda Nabi S.A.W. amat dititik beratkan untuk membangun keperibadian muslim bertaqwa kepada setiap pelajar.

Matlamat M.M.U

 Untuk mewujudkan insan yang beriman, berilmu, bertaqwa serta cinta kepada Allah S.W.T. dan melengkapkan sifat-sifat dai’e yang sepatutnya perlu ada pada setiap diri muslim.

Matlamat M.M.U

 Semoga dengan hasil daripada wujudnya Madrasah Mazahirul Ulum ini maka akan zahirlah sumber pancaran nur Al Quran dan Nur Hadis di seluruh permukaan alam dan akan mendorong umat ini untuk mentaati keseluruhan perintah Allah S.W.T. dan meninggalkan segala larangan Allah S.W.T. dengan cara yang ditunjuk ajar (sunnah) Baginda Nabi S.A.W.

Matlamat M.M.U

 Untuk merealisasikan sebahagian hasrat ibubapa yang berkemahuan untuk menjadikan anak-anak mereka hafiz-hafiz Al Quran dan alim ulamak serta soleh dalam erti kata yang sebenarnya.
Matlamat M.M.U.